Omezení v Programu kvalifikovaný zaměstnanec

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 194 , které s účinností od 14. března 2020 stanovuje zastavení přijímání žádostí o víza, přechodné i trvalé pobyty na všech zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí, je zrušen, resp. odložen na neurčito termín Vašeho podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Vízovém centru ve Lvově, ul Dzherelna 18.

O novém termínu podání budete vyrozuměn v závislosti na vývoji dalších opatření v souvislosti s výskytem koronaviru, a to opětovně zasláním e-mailu se stanovením nového data.

Doporučujeme sledovat aktuálně zveřejňované informace k dané problematice na webových stránkách www.mvcr.cz, případně www.mzv.cz/lvov.

Zařazování firem do Programu kvalifikovaný zaměstnanec probíhá ve standardním režimu. Pro bližší informace volejte 724 613 915 nebo pište na rezimukrajina@khkmsk.cz