Okresní hospodářká komora Karviná iniciovala sérii jednání řešících problematiku inflace, cen energií, PHM

Dne 06.09.2022 se v hotelu Dakol uskutečnilo pracovní jednání členů OHK Karviná. Předmětem setkání bylo vznesení požadavků na řešení energetické krize Vládě ČR prostřednictvím Hospodářské komory ČR.

Po diskusi bylo jednomyslně přijato usnesení, jehož znění naleznete zde. Celkově Usnesení obdrželo nadpoloviční většinu hlasů členských příspěvků.  

   

Na toto počínání členů OHK Karviná navazovalo pracovní jednání předsedů hospodářských komor, které se konalo dne 22.09.2022 v Ostravě. Účastnilo se jej 11 zástupců. Zde se projednávalo Usnesení z 06.09.2022 a vyplynuly další konkrétní závěry a doporučení, které bylo projednáno na představenstvu Hospodářské komory ČR. Jejich znění naleznete zde.

   

Zatím posledním jednáním v této věci bylo setkání předsedů hospodářských komor a společenstev, které se uskutečnilo 24.10.2022 v Brně a přítomno bylo 28 zástupců. Znění Usnesení, které bylo na místě jednomyslně přijato, naleznete zde.

   

Výsledky všech jednání se prezentovaly na osobní schůzce předsedy představenstva OHK Karviná Ing. Bartečka a místopředsedy představenstva KHK MSK Ing. Kolkem s prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým dne 03.11.2022.