OKD mění motor těžního stroje

Těžební společnost OKD vymění motor těžního stroje, který se v severní lokalitě Dolu ČSM už od roku 1972 stará o dopravu vytěženého uhlí s hlušinou na povrch, za kompletně opravený.  Renovace probíhá od ledna do června a vyjde na 10 milionů korun.

 Těžní motory jsou v chodu od zahájení provozu skipového těžního zařízení v roce 1972, což při průměrném provozu 12 hodin denně představuje více než 200 tisíc hodin. Za tu dobu se již značně opotřebovaly, což se projevilo zejména zhoršeným stavem izolace,uvedl hlavní mechanik OKD Antonín Míra.

 Těžní stroj uložený v 70 metrů vysoké železobetonové těžní věži, tvořící typickou dominantu Dolu ČSM – Sever ve Stonavě, má na 10. patře věže instalovány dva stejnosměrné motory o jednotlivém výkonu 1800 kW, průměru 4 metry a hmotnosti 44 tun. Pomocí skipových nádob dopravují na povrch uhlí z hloubky přibližně 1 kilometru.

„Jde o zcela nepostradatelnou součást dopravní infrastruktury dolu, proto si nemůžeme dovolit riskovat výpadek, a musíme motory navzdory blížícímu se konci těžby vyměnit. Motor č. 2 byl po generální opravě vyměněn již v loňském roce a nyní přišel na řadu motor č. 1,“ vysvětlil vedoucí provozu elektrifikace OKD Ivan Kotula, který má renovaci motorů na starosti.  

Generální oprava motoru, při níž se oddělí stator od rotoru, všechny součásti se omyjí speciálním roztokem a provede se nová izolace izolačními laky a páskami, byla zahájena letos v lednu a potrvá do června.

Výměna stávajícího motoru za nově opravený proběhne v 2. polovině června a bude trvat přibližně 14 dní. V době výměny se bude uhlí z podzemí dopravovat druhým skipovým těžním zařízením v severní lokalitě,“ doplnil Ivan Kotula.

OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vytěží cca 1,2 milionu tun uhlí. OKD má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO a.s.