Odborná soutěž T-PROFI propojuje firmy s žáky základních a středních odborných škol

Manuální zručnost, prostorovou představivost i týmového ducha prověřila odborná technická soutěž s názvem Talenty pro firmy T-PROFI, která se uskutečnila v pátek 25. listopadu 2022 na Výstavišti Černá louka Ostrava.

Krajské kolo této soutěže každoročně připravuje pro žáky a studenty základních a středních škol Krajská hospodářská komora MSK. Jde o unikátní formát, kterým se Komora snaží posilovat roli zaměstnavatelů při zvyšování kvality odborné přípravy, prohlubovat spolupráci škol a firem v oblasti odborného vzdělávání a v neposlední řadě také propagovat odborné vzdělávání.

Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a kreativity studentů a žáků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství České republiky s širokým spektrem navazujících a přímo spolupracujících subdodavatelských subjektů, ovlivňujících strukturu pracovního trhu. Koncept akce vychází z principu propagace činnosti zaměstnavatelů a žáků, kteří se aktivně zapojují do praktické odborné přípravy žáků.

Jednou z hlavních myšlenek akce je prohlubování praktických dovedností nezbytných pro úspěšné uplatnění v praxi.  Proto jsou smíšené soutěžní týmy zastoupeny zástupci firem a společně se žáky spolupracujících středních a základních škol a společně plní stejné zadání.

Hlavním úkolem soutěžních týmů bylo v časovém limitu postavit a zprovoznit zařízení z polytechnické stavebnice Merkur, a to dle zadání a instrukcí, které všichni účastníci soutěže obdrželi až na místě. Speciální příprava není vyžadována, náročnost zadání odpovídá z hlediska potřebných znalostí i dovedností věkové kategorii členů týmů.

Do soutěže se zapojilo šest týmů složených ze zástupců firem a škol.

Vítězný tým Střední školy průmyslové, Krnov a Základní školy Krnov pod gescí Krnovských opraven a strojíren s.r.o. bude reprezentovat Moravskoslezský kraj na celorepublikovém finále v Praze, které se uskuteční v červnu příštího roku.

Celkové pořadí:

  1. Krnovské opravny a strojírny s.r.o., Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace a   Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2
  2. LIFT COMPONENTS s.r.o., Střední škola techniky a služeb Karviná, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace
  3. FERRIT s.r.o.  , Střední odborná škola Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, Základní škola a mateřská škola Raškovice

4.-6.

  • OSTROJ a.s. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace
  • Weppler Group, Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, ZŠ a MŠ, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, přísp. org.
  • VÍTKOVICE STEEL, a. s.,  VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 831/64, 700 30, Ostrava