Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Od 17. února 2024 je v účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA), které výrazně mění pravidla pro fungování online zprostředkovatelských služeb (poskytovatelé připojení k internetu, cachingové služby, internetová tržiště, sociální sítě, cloudové služby, online platformy, webový hosting či internetové vyhledávače). Uživatelům těchto služeb nařízení DSA přiznává nová práva, díky kterým získají větší kontrolu nad poskytovanými službami. Na dodržování nových pravidel bude dohlížet koordinátor digitálních služeb, kterým bude určen Český telekomunikační úřad. Jeho působnost bude upravena zákonem o digitální ekonomice, který nařízení DSA adaptuje v České republice a který v současné době připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Na online tržištích již nemohou prodávat prodejci, o nichž nemá poskytovatel služby dostatek informací. Online platformy již nesmí cílit reklamu na děti. Platforma již vám nemůže smazat příspěvek, aniž by uvedla důvod. Musí být zajištěn jednoduchý mechanismus nahlašování nezákonného obsahu a poskytovatel platformy se oznámením musí zabývat. To jsou jen některé z novinek, které přináší nařízení DSA pro uživatele služeb. Většiny povinností jsou zproštěny malé a mikro podniky a povinnosti jsou odstupňovány podle velikosti subjektů. Kontrola a vymáhání některých povinností podle DSA bude spadat i pod ÚOOÚ.

„Nové kompetence v digitální agendě jsou pro nás velkou výzvou, současně však i příležitostí ukázat, že vedle uživatelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb dokážeme pomoci i uživatelům digitálních služeb, stejně jako být partnerem jejich poskytovatelům,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Digitální služby jsou součástí našeho každodenního života. Využíváme je nejen k zábavě, ale také v podnikání. Naším cílem je, aby bylo on-line prostředí co nejvíce bezpečné, proto jsme připravili zákon o digitální ekonomice, díky kterému uživatele lépe ochráníme a menším firmám pomůžeme zajistit spravedlivější prostředí pro jejich podnikání,“  říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Český telekomunikační úřad, který bude určen koordinátorem digitálních služeb v ČR, se na tuto roli aktivně připravuje. Komunikujeme na mezinárodní úrovni i s dotčenými poskytovateli a zájemci o roli důvěryhodných oznamovatelů a subjektů mimosoudního řešení sporů. Dále plánujeme několik tematických workshopů, na kterých chceme DSA blíže vysvětlit veřejnosti. Připravujeme osvětové materiály k DSA a plánujeme i průvodce pro dotčené subjekty. K činnostem, které ČTÚ může vykonávat i bez účinnosti zákona, patří např. asistence stakeholderům s on-boardingem do Databáze transparentnosti, postupování stížností na zahraniční poskytovatele koordinátorovi příslušného členského státu, mapování trhu či předávání informací EK.

V některých aktivitách, jako je řešení stížností a podnětů veřejnosti, kontrolní činnost a ukládání sankcí či certifikování subjektů pro mimosoudního řešení sporů, důvěryhodných oznamovatelů a prověřených výzkumných pracovníků, musíme vyčkat na účinnost připravované právní úpravy.

Zdroj: MPO