Ocenění Spokojený zákazník si odnesly čtyři členské firmy KHK MSK

Diacukrárna, s.r.o., Včelín s.r.o., NAVZDORY s.r.o. a maxPositiv s.r.o. jsou čtyři členské firmy Krajské hospodářské komory, které získaly letošní ocenění ve 22. ročníku ceny „Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje“.

Národní cenu českých spotřebitelů získalo v 10 kategoriích 19 podnikatelů našeho kraje, většinou drobných živnostníků či malých a rodinných firem.

Nominované firmy KHK MSK vybírá z řad svých členů, do hodnocení a konečného výběru oceněných podnikatelů jsou totiž zapojeni nejen spotřebitelé, ale i zástupci místních a podnikatelských samospráv, profesních komor, dozorových orgánů, živnostenských úřadů i dalších nevládních organizací. Návrhy na přiznání ceny jsou přitom vždy podrobeny přezkoumání v hodnotící komisi, která byla v Moravskoslezském kraji ustavena již v roce 2001

Udělení cen proběhlo na Krajském úřadě MSK pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárky Šimoňákové, která ceny oceněným firmám osobně předala. „Zákazníkům může toto ocenění zaručit, že budou s nákupem anebo službou spokojeni. Pro jeho držitele je pak známkou toho, že dělají svůj byznys dobře a poctivě. Doufám, že dnešní akce a předaná osvědčení o získané ceně v této nelehké době povzbudí nejen ty oceněné, ale i ostatní podnikatele v Moravskoslezském kraji,“ řekla náměstkyně Šárka Šimoňáková.

„Jsme moc rádi, že můžeme tímto způsobem veřejnost jak v Moravskoslezském kraji, tak i po celé ČR upozornit na firmy a podnikatele, kteří naplňují vysoká očekávání spotřebitelů, a pevně věřím, že si k dnes oceněným firmám najdou cestu i další spokojení zákazníci,“ uvedl za SČS během slavnostního vyhlášení koordinátor celé akce Viktor Vodička.

Udělení Národní ceny českých spotřebitelů Spokojený zákazník vyjadřuje skutečnost, že daný podnikatelský subjekt poskytuje své produkty nebo služby v souladu s vysokým očekáváním spotřebitelů a že naplňuje v rámci svého oboru nejen požadavky dané obecně závaznými právními předpisy a zejména živnostenským zákonem, ale že má při uvádění výrobků na trh a při poskytování služeb dostatečně srozumitelně deklarovánu také jejich jakost a spolehlivost, že má zaveden odpovídající systém pro řešení stížností a požadavků spotřebitelů a že své výrobky nebo služby poskytuje na odpovídající odborné úrovni.

Zdroj: tisková zpráva SČS