Obecné podmínky nových univerzálních kompenzačních programů schváleny vládou

Vláda na své pondělní schůzi schválila obecné podmínky dvou nových univerzálních kompenzačních programů, které by měly nahradit roztříštěné dílčí odvětvové programy. Bude však platit přísnější podmínka pro vznik nároku na kompenzaci, a to poloviční propad obratu.  Stanovisko Hospodářské komory ČR najdete v této tiskové zprávě.

Bližší informace k jednotlivým programům

 • Pro firmy, jejichž model podnikání předpokládá výrazné nasazení pracovní síly a zejména pro menší firmy byl navržen program COVID 2021. Jde o program založený na podobném principu jako nedávný COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Denní výše dotace je dána součinem počtu zaměstnanců a částky 500 Kč, nejmenší denní výše dotace je však 1 500 Kč.
  Do počtu zaměstnanců se však nepočítají tzv. dohodáři. Dotaci může čerpat i OSVČ na tzv. spolupracující osoby (zpravidla rodinné příslušníky). Podpora bude poskytována na období od 11. ledna 2021.
  Klíčovým parametrem pro vstup do programu je pokles tržeb za rozhodné období alespoň o 50 %. Rozhodným obdobím jsou – prozatím – první 2 měsíce letošního roku.
  Srovnávacím obdobím, vůči kterému se pokles měří, jsou buď první 2 měsíce roku 2019, nebo roku 2020 podle toho, co si žadatel vybere. Zvláštní srovnávací období má být stanoveno pro „novější“ podnikatele.
  Dotaci z programu nelze kombinovat s druhým univerzálním programem COVID – Nepokryté náklady ani s kompenzačním bonusem.
  Přípustné je jen souběžné čerpání prostředků z programu Antivirus.
  Souběh s kompenzačním bonusem je vyloučen už nedávno přijatým zákonem o kompenzačním bonusu, takže podmínky programu jen reprodukují platnou právní úpravu. Obecné podmínky programu jsou ZDE.
  Detaily pak budou upřesněny až v rámci výzvy ministerstva.

HK ČR v procesu přípravy programu usilovala, aby vstupenkou do programu byl již mírnější pokles tržeb (konkrétně 30% nebo 40% pokles) a aby se do počtu zaměstnanců nějakým způsobem započítávali tzv. dohodáři i osoby dodávající žadateli služby/práci na základě jiné než pracovněprávní smlouvy. Bohužel vláda tyto požadavky odmítla.

 • Druhým univerzálním programem je COVID – Nepokryté náklady. Obecné podmínky programu naleznete ZDE.
  Platí, že podnikatelé se budou muset rozhodnout, který z obou alternativních univerzálních programů případně použijí.
  I zde bude přípustný souběh s čerpáním příspěvků z programu Antivirus, avšak COVID – Nepokryté náklady nebude možné kombinovat s kompenzačním bonusem.
  COVID – Nepokryté náklady bude zřejmě preferován podnikateli, pro které nejsou mzdy výrazně převažující nákladovou položkou, a rovněž středními a většími firmami.
  I zde je obdobná vstupenka jako u programu COVID 2021, tedy pokles obratu za rozhodné období (jsou jím opět první 2 měsíce roku 2021) oproti stejnému období roku 2019 nebo 2020 alespoň o 50 %. I zde se předpokládá zvláštní srovnávací kritérium pro „novější“ firmy. Podmínky programu předvídají případné posouvání hranice rozhodného období v čase v závislosti na pokračování mimořádných protiepidemických opatření.
  Žadatel se musí prokázat výkazem zisku a ztráty z mezitímní účetní závěrky a vykázaný hospodářský výsledek musí korigovat jak na straně výnosů, tak na straně nákladů. Podrobné informace o položkách, které bude nutné korigovat, budou zřejmě uvedeny ve vlastní ministerské výzvě k programu.
  Případná podpora se poskytuje ve výši 60 % z korigované ztráty. Maximální výše podpory pro žadatele v rámci jedné výzvy programu představuje 40 milionů Kč.

Dokument k programu Covid 2021 najdete ZDE.
Dokument k programu Covid – nepokryté náklady k dispozici ZDE.