Horní Bečva hledá investora pro výstavbu bytů a komerčních prostor v centru obce

Obec Horní Bečva hledá strategického partnera pro jeden ze svých strategických cílů, kterým je vybudování nového centra v srdci obce, které by nabídlo nové bytové jednotky a několik komerčních prostor pro maloobchod a poskytování služeb. Obec má v plánu v nově vzniklém centru vytvořit přibližně 33 bytových jednotek. Za tímto účelem byla vyhotovena studie, která pojednává o důležitosti tohoto projektového záměru a vyhodnocuje analytickou část projektu, princip řešení a samotný návrh řešení nového centra obce.

Jedná se o krásné místo v Chráněné krajinné oblasti Beskydy 12 km východně od Rožnova pod Radhoštěm. Řešený prostor pro plánovaný projektový záměr se nachází mezi hlavní silnicí I. třídy E442 / 35 a tokem řeky Rožnovská Bečva. V současné době se jedná o nevyužitý prostor brownfieldu o velikosti zhruba 4 000 m2. Veškeré stavební pozemky, u kterých je zamýšleno s rekonstrukcí, jsou ve vlastnictví obce. Hlavní část předmětného areálu se nachází mimo povodňové území.

Obec má za cíl revitalizovat celý areál a prostřednictvím tohoto průzkumu trhu zvažuje možnosti angažování strategického investora / developera, který disponuje zkušenostmi s realizací podobných areálů. Cílem bude nalézt model, který bude provozně soběstačný, zaměřený na nákladovou efektivitu, kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost svých klientů.

Prostřednictvím svého dlouholetého partnera, České spořitelny, a.s. plánuje obec vést řízenou a strukturovanou diskuzi, která umožní definovat možnosti případné smluvní spolupráce s potenciálními partnery. Tato diskuze by měla vést k vytvoření konečné podoby projektového záměru spočívajícího ve stanovení vhodné smluvní struktury, způsobu financování, provozu, rozdělení rizik a hladkého řízení celého životního cyklu projektu (projektové práce, rekonstrukce, provoz, financování, údržba). To jsou hlavní atributy úspěšné a dlouhodobě finančně udržitelné realizace každého investora.

Případní zájemci ať se prosím obrací přímo na vedení obce, nebo na kontaktní osobu v České spořitelně, pana Jana Kozáka z útvaru infrastrukturního poradenství (jkozak@csas.cz).

Horní Bečva_investiční příležitost_představení záměru