O vrácení DPH, zaplacené v jiném státě, je možné žádat jen do konce září

Čeští podnikatelé mohou získat zpět DPH, kterou zaplatili při cestách do zemí EU při platbách pro účely svého podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. 

Jak ale upozorňuje portál businessinfo.cz, o vrácení DPH zaplacené v ceně zboží a služeb v jiném členském státě EU musí podnikatelé zažádat do konce září, a to prostřednictvím elektronické žádosti. 

Nárok na vrácení DPH má každá tuzemská firma, která není k dani z přidané hodnoty v příslušné zemi registrována, nemá zde sídlo, provozovnu a trvale zde nepodniká. Pravidla pro vrácení stanovuje vždy konkrétní stát. Tato možnost je výhodná například pro exportéry. Vývoz se totiž za podnikání na území země, jejíž trh zásobují, nepovažuje.

Podrobnosti najdete v článku zde: https://www.businessinfo.cz/clanky/snizte-si-naklady-pri-cestach-do-ciziny-do-zari-zadejte-o-vraceni-dph/