Zákon 106

Poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, najdete na webu www.khkmsk.cz

Důvod a způsob založení: zákon č. 301/1992 sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů: ZDE

Kontakty, dokumenty upravující činnost KHK MSK a výroční zprávy najdete ZDE.

Povinně zveřejňované informace lze získat i nahlédnutím v místě sídla KHK MSK (pondělí až pátek 9.00 – 15.00) na ul. Výstavní 2224/8, Ostrava – Mariánské Hory.

Poskytování informací na žádost – postup pro žadatele: 

Místo podání žádosti

Poštovní adresa:
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8
709 00  Ostrava – Mariánské Hory

Elektronická adresa: info@khkmsk.cz
Datová schránka: vznacj8
Telefon: +420 597 479 333

Způsob podání žádosti včetně náležitostí a sazebníku úhrad najdete ZDE.