Projekty s ukončenou realizací

Better VET for Better Future

Program: ERASMUS+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství číslo: 2020-1-CZ01-KA202-078445

Cílem projektu je poskytnout srovnání současných systémů odborného vzdělávání a přípravy ve třech zemích projektových partnerů: České republiky, Slovenska a Polska, a to pomocí parametrů metodiky, legislativy, financování a motivace.

Ve vztahu ke stejnému tématu, kterým je nedostatek technických pracovníků, je cílem poskytnout srovnání výsledků odborného vzdělávání a přípravy v nejčastěji žádaných povoláních v každé zemi partnerů.

Výstupy projektu odkryjí nejen rozdíly v obsahu odborného vzdělávání v každém partnerském regionu, ale také úroveň připravenosti zaměstnavatelů, včetně možného dopadu Covid-19 na současné podmínky odborného vzdělávání a přípravy.

Aktivity projektu:

  • Vytvoření webových stránek projektu a zveřejňování aktivit a výstupů projektu
  • Komparace základních mechanismů systémů odborné přípravy s využitím duálního principu
  • Získání zpětné vazby zaměstnavatelů a vzdělavatelů k poskytování VET duálním systémem příp. s využitím jeho prvků, včetně dopadů mimořádných opatření v důsledku pandemie Covid-19
  • Semináře pro poskytovatele odborné přípravy a praxe
  • Souhrnná analýza výstupů a návrh doporučení pro autority v zemích partnerství


Partneři projektu:

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Ostrava – Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, PSČ 70900

Střední podnikatelský stav, z. s.
Palackého třída 223/5, 288 02 Nymburk

Slovená obchodná a priemyselná komora
Hálkova 31, Žilina, 010 01, SR

Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji
ul. Glogowska 27, 45-315 Opole, PL

———————————————————–

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (2019 – 2022)

Projekt Vzdělávání zaměstnanců byl realizován v rámci operačního programu Zaměstnanost a financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR. Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010893.

Jednalo se o jeden z nejrozsáhlejších projektů, které Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje dosud realizovala. 

Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

V rámci projektu bylo zrealizováno 477 vzdělávacích kurzů zaměřených na získání měkkých a manažerských dovedností, účetních, ekonomických, právních, jazykových a IT znalostí a také technického a jiného odborného vzdělání. Účastníci získali osvědčení či potvrzení o absolvování. První kurzy proběhly na podzim 2019, realizace projektu byla ukončena v polovině roku 2023.

————————————————

 

Přeshraniční spolupráce v online prostoru

Projekt byl realizován v období od 1. dubna do 30. 9. 2022 a svými aktivitami vytvářel a udržoval systém trvalé přeshraniční spolupráce, podpořil stávající síť kontaktních center česko-slovenské hospodářské spolupráce partnerů projektu s využitím inovativních přístupů v online prostoru.

Partneři projektu: Slovenská obchodní a průmyslová komora, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje jako hlavní přeshraniční partner a Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.

Hlavní aktivity projektu: Vytvoření společné informační webové stránky partnerů projektu www.firming.sk, konference, online webinář, online setkání projektových partnerů za účelem výměny know-how a poradenství.

Cílové skupiny projektu: podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu, obyvatelé přeshraničního regionu (studenti, žáci) a zaměstnanci místní a regionální samosprávy.

————————————————

 

Vzdělávání firem (2017 – 2020)

Projekt Vzdělávání firem (registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005893) byl realizován od dubna 2017 do listopadu 2020. Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt byl financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V průběhu realizace projektu bylo realizováno přes 300 kurzů v oblasti manažerských dovedností, účetních, ekonomických, právních, jazykových a IT znalostí a technického a jiného odborného vzdělání. Zapojeno bylo téměř 1300 zaměstnanců členských firem KHK MSK. Účastníci získali po proškolení a splnění předem stanovených podmínek osvědčení či potvrzení o absolvování.

Na projekt Vzdělávání firem navázal nový projekt Vzdělávání zaměstnanců, jehož prostřednictvím vzdělávání pokračovalo i v následujících třech letech.

————————————————

 

KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE

Číslo projektu: 304031C838

Partneři projektu:
Slovenská obchodná a priemyselná komora – Vedoucí partner
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje – Hlavní přeshraniční partner
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – Partner projektu č. 1

Výše finanční podpory ze zdrojů EU na projekt: 145.857,02 EUR,
z toho podíl pro KHK MSK: 44 062,30 EUR.

Projekt byl zaměřen na sociální a hospodářský rozvoj česko-slovenského pohraničí. Upevňoval, doplňoval a rozšiřoval vytvořenou kooperační síť slovenských a českých partnerů. Projekt svými aktivitami vytvářel a udržoval systém trvalé přeshraniční spolupráce.

Cílovými skupinami projektu byly podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu, obyvatelé přeshraničního regionu a zaměstnanci místní a regionální samosprávy.

Cílem projektu bylo posílení sociálního a hospodářského rozvoje pohraničí, vzájemné spolupráce a přenosu zkušeností a know-how mezi partnery projektu, rozšíření stabilní kooperační sítě, upevnění existujících vazeb a následné využití v praxi pro poskytování kvalitních služeb pro cílové skupiny. Vytvořená tematická síť partnerské spolupráce má za cíl zlepšit kvality a komunikační platformy mezi slovenskými a českými subjekty podnikajícími v příhraničních oblastech.

Aktivity projektu:
Setkání partnerů projektu za účelem výměny zkušeností a přenosu know-how
Rozšíření činnosti Infobodů ve Zlíně a Žilině a založení Infobodu CZ-SK v Ostravě
Regionální vzdělávací programy/semináře Infobodů
Konzultační dny a Bilaterální fórum na Slovensku
Konference v Čechách (Zlín, Ostrava)
Propagace přeshraniční spolupráce, infobodů a aktivit projektu, zpracování a tisk katalogu

Začátek realizace hlavních aktivit projektu:          2/ 2018
Konec realizace hlavních aktivit projektu:             1/ 2020

Kontakt:
Ing. Ilona Honusová
Telefon: 724 613 105
Email:  i.honusova@khkmsk.cz


Přehled akcí konaných v rámci projektu:

4. 4. 2018     Příprava e-shopu na GDPR v souvislostech EU

2. 5. 2018     GDPR pohledem legislativy EU

4. 6. 2018     Česko-slovenské ekonomické a podnikatelské fórum v Žilině

26. 10. 2018 Mezinárodní konference Jak zvládnout digitální marketing u nás i v zahraničí

30.11.2018    HR v roce 2019: nepalte od boku, řešte nábor a využití kapacit efektivně

30.4.2019     Založení s.r.o. a pracovněprávní problematika

7. 6. 2019      Jak na Google Analytics a Výkonnostní marketing

25. 9. 2019    Označení CE aneb jak uvést výrobek na trh

26. 11. 2019  Psychologie v marketingu a obchodu na českém a slovenském trhu

10. 12. 2019 PR komunikace … jak na ni?

————————————————

 

Infobod CZ-SK

V Ostravě funguje Kontaktní centrum česko-slovenské hospodářské spolupráce

Krajská hospodářská komora v Ostravě spolu se žilinskou obchodní a průmyslovou komorou provozuje Kontaktní centrum česko-slovenské hospodářské spolupráce. Toto centrum funguje v prostorách ostravské hospodářské komory a slouží podnikatelům Moravskoslezského kraje k získání potřebných informací pro své podnikání na Slovensku.

Jde o aktivitu z projektu INTERREG V-A SK-CZ, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, kdy tento projekt má za cíl podporovat přeshraniční spolupráci a vytvoření komunikační sítě pro podnikatele těchto regionů.

Ostravský Infobod CZ-SK doplnil už fungující síť podobných center ve Zlíně a v Žilině. Rady zájemcům jsou zaměřeny nejčastěji na informace o podnikatelském prostředí, o legislativních podmínkách, investicích, dotacích, o daňové a pracovněprávní problematice nebo na pomoc s vyhledáním dodavatelů a partnerů pro společné podnikání.

Hlavními aktivitami Infobodu CZ-SK v Ostravě je kromě samotného poradenství jednotlivým firmám pořádání seminářů zaměřených zejména na podporu podnikání, nejrůznější workshopy, konzultační dny a konference.

Provozní doba Infobodu: po – pá: 7:30 – 15:30

Kontakt: Ing. Ilona Honusová, tel.: 724 613 105, e-mail: i.honusova@khkmsk.cz