Profesní vzdělávání (1/2024 až 12/2026)


Krajská hospodářská komora MSK získala dotaci na nový projekt s názvem Profesní vzdělávání 

Projekt Profesní vzdělávání je realizován v rámci operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a je financován z Evropského sociálního fondu plus a státního rozpočtu ČR. Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0002357.

Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a na naplnění potřeb zaměstnavatelů s ohledem na aktuální požadavky trhu práce.

V rámci projektu budou realizovány vzdělávací kurzy zaměřené na získání měkkých a manažerských dovedností, účetních, ekonomických, právních, jazykových znalostí a jiného odborného vzdělání. Účastníci získají osvědčení či potvrzení o absolvování. Kurzy budou probíhat od ledna 2024, ukončení projektu je plánováno na prosinec 2026.

Nabídka kurzů a průzkum vzdělávacích potřeb 

Pomůžeme Vám zvýšit znalosti a kompetence Vašich pracovníků. Pojďte do toho s námi!

Kontakt: Ing. Ladislav Kozák, tel.: +420 724 613 106, l.kozak@khkmsk.cz