Enterprise Europe Network


Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje je součástí informační poradenské sítě Enterprise Europe Network, v níž je začleněno téměř 600 partnerů z více než 50 zemí.

Tato síť je zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Cílem je podpořit malé a střední podniky a zvýšit jejich konkurenceschopnost a využít co nejvíce obchodních příležitostí v EU i mimo ni.

Enterprise Europe Network vznikla za podpory Evropské komise jako nástupce sítí EIC a IRC, jejichž činnost skončila v roce 2007. Činnost Enterprise Europe Network byla v České republice slavnostně zahájena počátkem roku 2008.

Tato iniciativa Evropské komise poskytuje podnikatelům jedno kontaktní místo, na které se mohou obrátit s žádostí nebo radou a využít dostupných služeb. Tím, že služby jsou nabízeny pod jednou střechou, se snižuje byrokracie a chaos, se kterým se podnikatelé střetávají, když není jasné, na kterou organizaci je třeba se obrátit s konkrétní záležitostí.

Informace o jednotlivých službách sítě Enterprise Europe Network