Novým generálním partnerem KHK MSK se stala společnost EXTÉRIA

Krajská hospodářská komora MSK podepsala spolupráci s firmou EXTÉRIA, která se tak stává novým generálním partnerem.

EXTÉRIA, s.r.o. – profesionální outsourcing pro oblast BOZP a PO

Firma EXTÉRIA působí na trhu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) v ČR od roku 2011. V roce 2017 začala působit na Slovenském trhu formou franchisingové masterlicence.

Svou činnost začala rozvíjet a budovat v Ostravě, kde se prosadila i mezi velkou konkurencí. Na tomto základě vytvořila autorské dílo, chráněný franchisový koncept EXTÉRIA MARKET se službou BOZP a PO, které působí v rámci celé ČR a Slovenska. Ochranné známky EXTÉRIA a EXTÉRIA MARKET jsou chráněny Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a SR, platné pro území EU.