Novým generálním partnerem KHK MSK se stala Česká spořitelna

Krajská hospodářská komora MSK podepsala spolupráci s Českou spořitelnou, která se tak stává novým generálním partnerem.
„Partnerství s tak silným a stabilním partnerem si velmi cením a vnímám ho také jako uvědomění si poslání Hospodářské komory a její pomoci zejména malým a středním firmám při financování aktivit, které pro ně plánujeme. Tou první společnou akcí je seminář o digitalizaci, který se uskuteční 11. dubna 2024 v Ostravě,“ uvedl ředitel KHK MSK Jan Skipala.

Česká spořitelna je banka s nejdelší tradicí na českém trhu. Své služby poskytuje jednotlivcům, malým a středním podnikům, městům a obcím. Financuje však i velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů.
Od roku 2000 jsou součástí silné středoevropské Skupiny Erste.