Novinky v programu Horizont Evropa – informace k novým výzvám a hledání projektových partnerů

Evropská rada pro inovace (EIC) vyhlásila výzvu pro organizace podporující začínající podnikatele (startups) – tedy podnikatelské inkubátory, asociace, business angels apod. – s názvem „Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe“ na podporu zvyšování počtu firem v Evropě a budování synergií s širším evropským startupovým ekosystémem jako součást iniciativy Komise Startup Europe.

Podpora je zaměřena zejména na začínající digitální a špičkové technologie, včetně jejich rozšíření v Evropě. Očekává se, že cílové startupové komunity přispějí k vývoji aplikací, které podporují klimatickou neutralitu, digitální a oběhové hospodářství, čistý průmysl, vývoj technologií zaměřených na uživatele.

Termín uzávěrky pro podávání projektů: 22. září 2021.

Více informacíEnhancing synergies between the EIC and Startup Europe

Informační dny a hledání partnerů v programu Horizont Evropa

Program Horizont Evropa vyhlašuje postupně výzvy v jednotlivých tématech. Pro více informací k vašemu sektoru kontaktujte Bruselskou linku.  Na přelomu června a července proběhnou on-line informační dny k 9 tematickým oblastem programu, na které navážou tzv. brokerage events, tedy bezplatná zprostředkovatelská setkání potenciálních projektových partnerů, vhodná pro organizace (univerzity, instituce i firmy), které se chtějí do programu zapojit, ale nemají vhodné zahraniční partnery.

Odkaz na on-line partnerská setkání (Brokerage events): ZDE
Odkaz na on-line informační dny (28. 6. – 9. 7. 2021):  Horizon Europe Info Days 2021 ZDE
Více informací: Bruselská linka, tel. +420 739 486 070, dotaz@bruselskalinka.cz, www.bruselskalinka.cz