Novela zákoníku práce 2023 – nejdůležitější změny

Český zákoník práce pravděpodobně čekají opět výrazné změny. Vláda v dubnu 2023 schválila po přepracování v připomínkovém řízení upravený návrh novely, která se projeví do práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v mnoha oblastech.

Jak uvedl portál Pohoda novela reflektuje jednak evropskou úpravu směrnic o work-life balance a předvídatelných pracovních podmínkách (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU), jednak se snaží regulovat práci na dálku, zjednodušit doručování a také digitalizovat pracovněprávní dokumentaci.

Upozorňujeme však, že změny uvedené níže jsou stále pouze návrhem, který musí projít legislativním procesem, a nelze se spoléhat na to, že novela bude přijata v současném znění.

Momentální předpoklad je takový, že novela by mohla být schválena ještě na podzim tohoto roku. Za zmínku v tomto ohledu stojí tzv. dělená účinnost novely. Drtivá většina ustanovení novely by měla nabýt účinnosti (tj. začne platit pro strany pracovněprávního vztahu) první den prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Naopak například hojně diskutovaný nárok na dovolenou u dohod by měl nabýt účinnosti k prvnímu dni kalendářního roku následujícího po dni vyhlášení zákona, tedy k 1. 1. 2024.

Další info najdete na portálu Pohoda: https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/novela-zakoniku-prace-2023-%E2%80%93-nejdulezitejsi-zmeny/