Nové výzvy MPO podpoří podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se snaží pomoci nastartovat a stabilizovat ekonomiku v České republice také pomocí evropských peněz a na svých stránkách zveřejnilo nové výzvy k podpoře podnikání.

MPO připravilo nový program na podporu zavádění inovací, vznik a rozvoj inovativních firem a digitální služby The Country For The Future, který se zaměří na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a bude mimo jiné podporovat usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví.
Program cílí na tři základní okruhy aktivit, a to vznik inovativních firem, budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci a zavádění inovací do praxe.
Předpokládané celkové výdaje na Program činí 9 100 mil. Kč, z toho 6 100 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu. Program je navržen na období 2020-2027. Plný text programu je uveden ZDE.

Dne 18. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu VII. Výzvu programu podpory Služby infrastruktury v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace pro VII. Výzvu programu podpory Služby infrastruktury je stanovena ve výši 1 mld. Kč. Výzva je určena převážně malým a středním podnikům a dále pak na projekty velkých podniků se zaměřením na poskytování služeb inovačním podnikům (aktivita A), provozování stávající inovační infrastruktury (aktivity B), rozšíření prostor inovační infrastruktury a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií (aktivita C) a výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury (aktivita D).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 20. 3. 2020 do 30. 8. 2020.

Vyhlášena je také XI. Výzva z programu Technologie v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, která je zaměřena na podporu zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.
Alokace pro XI. Výzvy programu podpory Technologie je stanovena ve výši 250 mil. Kč.
Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 9 března 2020 do 25. května 2020.
Míra podpory je maximálně 45 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 450 tis. Kč, maximální 1,5 mil. Kč.

S cílem podpořit zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID-19 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti Covid-19.
Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků.

Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt. Dotace je poskytována formou de minimis, tedy maximální výše podpory je částka v Kč odpovídající 200.000 EUR. Míra podpory, tedy výše účasti státních prostředků na způsobilých výdajích projektu, je maximálně v rozmezí 50 % až 90 % podle aktivity.
Lhůta pro podávání žádostí o podporu začala 2. dubna 2020, více se dočtete ZDE.

MPO zveřejnilo na svých stránkách Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2020OP PIK – Harmonogram 2020

Zdroj: MPO