Nová výzva Design Credits dotací podpoří kreativní podnikatele

Ministerstvo kultury vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy a iniciativy Kreativní vouchery další výzvu – Design Credits. Jde o možnost poskytnutí dotace na projekty, jejichž cílem je spolupráce kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru. 

Výzva byla vyhlášena 30. prosince 2022 a její administrací ministerstvo kultury pověřilo Českou agenturu na podporu obchodu/CzechTrade. 

Cílem výzvy je podpořit vzájemnou spolupráci kreativních profesionálů registrovaných v Adresáři designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací. Investice se uskuteční prostřednictvím systému tzv. Design Creditů na podporu produktových inovací v malých a středních podnicích. Spolupráce mezi podniky a profesionálními designéry také výrazně pomůže adaptaci na změny vyvolané krizí, způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady. Cílem této výzvy je přidělit cca 50 design creditů.

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky, působící v různých odvětvích průmyslové nebo řemeslné výroby. Kreativními profesionálovy jsou produktový designéři, registrovaní v Adresáři designérů CzechTrade: www.designers-database.eu

Oprávněnými žadateli výzvy Design Credits jsou malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií minimálně 3 měsíce před vyhlášením výzvy. Na výzvu je pro rok 2023 alokována částka 10 mil. Kč., pro následující roky 2024 a 2025 na každý rok 20 mil. Maximální výše podpory na jeden projekt je 200 tis. bez DPH.

Poskytovatelem designérských služeb může být designér se specializací v minimálně jedné kategorii produktového /průmyslového designu, registrovaný v Adresáři designérů CzechTrade, splňující podmínky pro bezplatný zápis do Adresáře designérů.

Více se dočtete zde: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media-cs-4/5080cs-nova-vyzva-design-credits-podpori-spolupraci-kreativnich-profesionalu-a-podnikatelskeho-sektoru