Nová publikace o podnikatelském prostředí nejen v ČR od Evropské komise a Světové banky

Evropská komise a Světová banka vydávají další publikaci ze série zpráv o podnikatelských prostředích v zemích EU – Doing Business in the European Union 2018: Croatia, the Czech Republic, Portugal and Slovakia“Zpráva shrnuje, co podporuje nebo brání podnikatelům při zakládání a rozšiřování podniků v 25 městech v Chorvatsku, České republice, Portugalsku a na Slovensku, a nastiňuje řešení v 5-ti klíčových oblastech:

  • zahájení podnikání
  • řešení stavebních povolení
  • vymáhání smluv
  • získávání elektřiny
  • registrace majetku

V České republice se zpráva soustředí na sedm měst: Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, Ústí nad Labem, Olomouc a Liberec.

Komisařka pro regionální politiku Corina Creţu uvedla: „Tato zpráva ukazuje, jak usnadnit život podnikům a podnikatelům. Budoucí politika soudržnosti na období 2021-2027 bude i nadále podporovat úsilí členských států o to, aby regiony EU byly atraktivnějšími místy pro práci a investice.“

Zdroj: www.een.cz