Nová „izolačka“ – pro lidi v karanténě na 14 dní 100 % náhrada příjmu

Vláda v pondělí schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení náhrady příjmu zaměstnanců v karanténě či izolaci na 100 procent denního vyměřovacího základu. Ta má být nově vyplácena za období od 1. března 2021. Nově by měl být příspěvek vyplacen za všechny jinak pracovní dny, které zaměstnanec stráví v karanténě nebo izolaci. Ty byly prodlouženy z 10 na 14 dní.

„Pandemie tvrdě dopadá nejen na zdraví a životy, ale i na rozpočty domácností. Milióny lidí svírá strach o živobytí. Karanténa dnes znamená propad významné části příjmů a pro spoustu lidí je takřka neřešitelným problémem. Proto dnes nutně a co nejdříve potřebujeme motivovat k péči o zdraví své i svých blízkých všechny, kteří se dostali do styku s koronavirem. A takovou motivaci představuje navýšení náhrady příjmu v karanténě,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová důvody k předložení návrhu a dodala: „V novém návrhu reagujeme na zásadní změnu, a tou je prodloužení karantény a izolace z 10 na 14 dní. Proto chceme, aby byla náhrada vyplacena za celou tuto dobu. A co je neméně důležité, přikročili jsme i k jejímu navýšení na 100 procent.“

V případě karantény nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci náhradu náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod ve výši 100 % průměrného redukovaného výdělku. Zaměstnanec tedy dostane 90 % hrubé mzdy, což znamená, že každý s příjmem do 45 000 Kč dostane minimálně svou čistou mzdu.
Na náhradu mzdy budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou účastni nemocenského pojištění (při příjmu nad 3 500 Kč z dohody o pracovní činnosti, resp. nad 10 000 Kč u dohody o provedení práce).

Navýšení náhrad nebude pro zaměstnavatele znamenat nadbytečnou finanční ani administrativní zátěž. Zaměstnavatelé si budou moci celou vyplacenou náhradu příjmu odečíst z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Návrh počítá s účinností od 1. března do konce dubna tohoto roku. Návrh nyní zamíří k rychlému projednání v Poslanecké sněmovně a Senátu.

Zdroj: Tiskové oddělení MPSV