Nová exportní strategie má potenciál posílit odolnost české ekonomiky a zvýšit životní úroveň občanů

Hospodářská komora kvituje plán vlády modernizovat systém podpory exportu, ustoupit od orientace jen na prioritní země, přejít k zaměření na tvorbu hodnotového řetězce a snahu nabízet exportérům komplexní podporu. Nová exportní strategie, kterou projednala vláda, má tak podle Hospodářské komory potenciál odolnost ekonomiky i životní úroveň obyvatelstva zvýšit. Záležet ale bude na tom, jak vláda vyřeší problémy, na které ministerstvo průmyslu a obchodu ve strategii upozorňuje.

„Kvůli silné orientaci českého vývozu na země EU, kam směřuje více než 80 % českého exportu, je tuzemské hospodářství zranitelné a nedostatečně odolné vůči výkyvům v zahraniční poptávce. Ekonomické problémy evropských zemí se tak snadno a rychle přelévají do výkonnosti tuzemského hospodářství i do životní úrovně občanů. Ta podle našich analýz dlouhodobě roste právě i díky rostoucímu významu exportu v ekonomice, protože dnes přes hranice míří už třetina hodnoty produkce českých firem. Záměr vlády vytvořit exportérům podmínky, které by pomohly teritoriálně diverzifikovat export i do mimounijních zemí, usnadnit firmám jejich trvalé působení na zahraničních trzích a posílit jejich konkurenceschopnost skrze podporu exportu založeného na sofistikovaných výrobcích a inovacích, proto podporujeme,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Naplnění strategie ale podle Hospodářské komory ohrožuje nedostatek a předpokládaný úbytek kvalifikované pracovní síly v dalších letech, pomalý progres v digitalizaci české ekonomiky nebo nedostatečný kapitál malých a středních podniků pro zavádění pokročilých technologií výroby. „Proto bude záležet i na tom, jak konkrétně tyto problémy vláda bude chtít řešit,“ dodal Zdeněk Zajíček.

ČR přitom ve svých exportech stále vykazuje mnohem nižší přidanou hodnotu oproti průměru vyspělých ekonomik. Vláda má ale ambici posunout české podniky z úrovně prostých subdodavatelů na dodavatele výsledných řešení, tzv. integrátorů.

S cílem dodávat komplexní produkty vysoko v hodnotových řetězcích se tak vláda vrací i k fenoménu tzv. investičních celků. Vývoz integrovaných projektů přináší řadu výhod, třeba větší objemy, technologickou náročnost a vyšší přidanou hodnotu, ale i aplikaci IT a AI, silný je také multiplikační efekt, oceňuje záměr vlády Hospodářská komora. Za vhodný proexportní nástroj, osvědčený ve všech vyspělých zemích, označuje ekonomickou diplomacii, na které se zpravidla podílí prezident a členové vlády tím, že vytvářejí podmínky vhodné pro zahraniční obchod, pomáhají podnikům pronikat do zahraničí skrze podnikatelské mise a na oficiálních návštěvách propagují české výrobky.

Podle analýz Hospodářské komory by se státní ekonomická diplomacie měla zaměřovat na USA, Jižní Koreu, Izrael, celý Indopacifik (Indie, Vietnam, Indonésie, ale i Malajsie) a Perský záliv. Velký potenciál pro posílení obchodní výměny skýtá Afrika (Senegal, Etiopie, Zambie, JAR atd.) a českými firmami opomíjená Latinská Amerika (Peru, Kolumbie, Brazílie, Chile). Firmy by měly také posílit svou přítomnost v zemích, jako jsou Turecko, Srbsko, Severní Makedonie, Gruzie či Arménie.

Hospodářská komora také připomíná, že novým vývozním artiklem ČR se staly špičkové české informační a komunikační technologie. Na rostoucí poptávku po českých technologiích reaguje katalog českých řešení Czech Digital Solutions, za kterým stojí Hospodářská komora, Ministerstvo zahraničních věcí, ICT Unie a Direct IT.

Zdroj: HK ČR