Nová dotační výzva I „Spolupráce škol a firem“

Rádi byste jako firma podpořili praktickou výuku studentů přímo u vás v podniku? Pak je přímo pro vás nově vyhlášená dotační výzva “Spolupráce škol a firem” z OP TAK.
Jedná se o podporu vyučování žáků SŠ, VOŠ a VŠ prostřednictví odborně zaměřených malých a středních podniků.
Podpořeno může být například pořízení zařízení a strojů, hardware a software spojený přímo s vyučováním nebo také náklady na instruktory a lektory.
Žadatelem mohou být právě malé a střední podniky v celé ČR, ale mimo území hl. m. Prahy. Získat na jeden projekt můžete minimálně 0,5 mil. Kč a maximálně 10 mil. Kč, malý podnik až 70 % způsobilých výdajů, střední až 60 %.

Příjem žádostí odstartuje 17. května 2023 a potrvá do 29. prosince 2023.
Kontakt pro dotazy nebo pomoc se zpracováním žádosti o dotaci: mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.