No-Deal BREXIT – přijďte se poradit s celními specialisty

Co se stane, když se Spojenému království a EU nepodaří vyjednat výstupovou dohodu nebo dohodu o budoucích obchodních vztazích?

Ukončení členství Spojeného království v Evropské unii je plánováno na 29. března 2019, způsobem zvaným „No-Deal“, tedy bez dohody. Pokud nebudou schváleny výstupové dohody, právě k tomuto datu se Spojené království přestane řídit pravidly vnitřního trhu EU.

Co konkrétně lze očekávat v případě scénáře „No-Deal“?

  • Dovoz i vývoz zboží mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií může být podroben celním kontrolám a bude podléhat celní sazbě pro třetí země.
  • Celní orgány EU a Spojeného království budou vyžadovat souhrnné prohlášení pro dovážené zboží ještě před jeho příchodem na celní území Unie nebo Spojeného království.
  • Celní orgány EU a Spojeného království mohou vyžadovat další podklady pro dovoz či vývoz (licence atd.)
  • Celní orgány EU a Spojného království budou vyžadovat dodržování dalších povinností spojených s importem a exportem (sanitární a fytosanitární normy atd.)

Koho se tyto změny dotknou?

  • výrobců, obchodníků a veřejnosti dovážející či vyvážející zboží mezi EU a Spojeným královstvím
  • přepravních společností, včetně expresních a poštovních
  • celních zástupců a celních agentů

Odkazy na info o Brexitu:
www.businessinfo.cz/BREXIT
ec.europa.eu/info/brexit_en   

Je Váš obchodní případ specifický? Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Díky dlouhodobé a intenzivní spolupráci s Celní správou v Moravskoslezském kraji jsme schopni nabídnout individuální konzultace. V případě dotazů se obracejte na následující kontakty:
Krajská hospodářská komora MSK, Mgr. Jan Skipala, een@khkmsk.cz
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, mjr. Ing. Roman Kvíčera, r.kvicera@cs.mfcr.cz