Nezměníme-li přístup k energetické infrastruktuře a podpoře podnikatelské činnosti v ČR, čelíme riziku neudržitelné konkurence schopnosti na mezinárodním trhu

V květnu tohoto roku byl zvolen nový prezident HK ČR Zdeněk Zajíček. Během prvních měsíců svého nově nabytého mandátu nás poctil svou návštěvou ve dnech, a to ve dnech 19.-20.7.2023 v kancelářích Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, aby se osobně setkal s předsedou představenstva Reném Kolkem, ředitelem úřadu Janem Skipalou a hejtmanem Moravskoslezského kraje Janem Krkoškou.

Při této příležitosti bylo svoláno mimořádné setkání představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, kterého se také zúčastnili náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka a viceprezidenti Hospodářské komory České republiky Filip Dvořák a Michal Štefl.

Pan prezident Zdeněk Zajíček se ve svém úvodním slovu k představenstvu vrátil k jeho již zmiňovaným cílům volebního programu. Odvětví, kterým se chce intenzivně věnovat, jsou energetika ve všech regionech a její případná transformace. Nezaměstnanost a problémy s obsazením pracovních míst v technických oborech, které jsou spojeny i s investicí do technického vzdělávání, a dále bude také usilovat o podporu a politickou shodu, díky které budeme schopni společně projednávat možné legislativní změny týkající se podnikání a mezinárodního trhu.

Dle jeho názoru je potřeba řešit vstupní investice, abychom byli schopni čelit konkurenceschopnosti na zahraničním trhu. Zároveň je potřeba zkoncentrovat veškeré zdroje z evropských fondů do strategických investic k zajištění zlepšení hospodářské činnosti na našem území. Jedna z hlavních investic, která by mimo jiné také zajistila příliv nových zaměstnanců, by měla být investice do vzdělávacího systému.

Na slova pana prezidenta navázal viceprezident Filip Dvořák, podle kterého je nejdůležitější komunikace mezi kraji a komorami, díky které se posílí a zlepší celkové fungování naší hospodářské situace. Pan viceprezident se také vyjádřil k problému s energetikou, kdy podle jeho názoru je hlavní začít energie efektivně vyrábět. S tímto výrokem také souhlasil náměstek hejtmana Jakub Unucka.