Networking v CEETu propojil praxi firem s vědeckou sférou v oblasti energetiky

Aktivity zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti nízkouhlíkové a udržitelné energetiky a environmentálních technologií představil na dnešním networkingovém dopoledni tým vědeckých pracovníků Centra energetických a enviromentálních technologií (CEET) pod vedením prof. Ing. Stanislava Mišáka, Ph.D.

Setkání členských a partnerských firem Krajské hospodářské komory MSK na téma Společné energetické transformace bylo zaměřeno na představení portfolia CEETu s možností navázání vzájemné spolupráce.

Účastníci si prohlédli přístrojové a technologické vybavení laboratoří CEETu a při odborném výkladu diskutovali o jejich konkrétním využití v praxi a ve svém oboru.

Při spolupráci zejména s průmyslovými firmami CEET nabízí pomoc např. v oblastech vývoje zařízení pro vytápění včetně technologií ekologizace jejich provozu, s projekty technologií výroby tepla a elektřiny včetně zdrojů s OZE, s projekty aplikace vodíkových technologií, snižování emisí z energetických zdrojů nebo při vývoji technologií energetického a materiálového využití odpadů či odpadního tepla v průmyslu.

Více se o činnosti CEETu dočtete na https://ceet.vsb.cz/cs