Návštěva zástupců z republiky Severní Makedonie

Moravskoslezský kraj navštívili zástupci z republiky Severní Makedonie pan velvyslanec Sashko Todorovski, pan Lija Psaltirov, ekonomický rada pro Polsko, Čechy, Slovensko a Maďarsko z Velvyslanectví Severní Makedonie v Polsku a Petra Tylečková, honorární konzulka Severní Makedonie v ČR v Ostravě t.b.  Během svého programu v pátek 22.10.2021 se setkali s hejtmanem Moravskoslezského kraje, kdy hovořili o možnostech spolupráce zejména v oblasti obchodu a služeb, energetiky, zemědělství a cestovního ruchu. Velvyslance zaujaly naše zkušenosti z restrukturalizačního procesu po těžbě uhlí a rovněž projevil zájem o meziregionální spolupráci, která by mohla mít potenciál pro obě strany. Ocenil také naše vize a koncepci zejména v energetické oblasti. 

„Velmi pozitivně vnímám každý zájem o regionální spolupráci. Je však důležité, aby tato spolupráce byla nastavena systematicky s dlouhodobějšími cíli,“ podotknul hejtman kraje.   

Zástupci Severní Makedonie v Moravskoslezském kraji pak dále pokračovali v jednání s představiteli Krajské hospodářské komory, se kterými plánuji užší kontakty z důvodu obchodních a ekonomických zájmů českých firem.

Zdroj: www.msk.cz