Najděte nové obchodní, projektové nebo technologické zahraniční partnery

Vybíráme pro vás následující zajímavé potenciální zahraniční partnery se zájmem o spolupráci s českými firmami:

Litevská firma nabízející služby vývoje webu, mobilních aplikací, aplikací založených na strojovém učení a různého zakázkového vývoje softwaru hledá obchodní partnery

Společnost tvoří tým softwarových inženýrů s více než 10letými zkušenostmi s vývojem softwaru pro různé oblasti, včetně vzdělávání, zdravotnictví, zábavního průmyslu, cestovního ruchu atd. Firma hledá technickou spolupráci nebo obchodní dohodu o technické podpoře.

Firma nabízí služby vývoje webu, mobilních aplikací, aplikací založených na strojovém učení a různého zakázkového vývoje softwaru. Vývojové procesy jsou řízeny principy Agile Software Development. Tato metodika poskytuje jasnou odpovědnost, schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se potřebám zúčastněných stran.

Společnost neustále roste a hledá nové partnery na základě Smlouvy o technické spolupráci nebo Obchodní smlouvy o technické pomoci.

Britská firma působící v sektoru kybernetické bezpečnosti hledá mezi firmami působícími v oblasti UX/UI Designu and Product Developmentu partnery pro účast na společném projektu.

Tato společnost chce žádat o grant v rámci programu EUREKA-EUROSTARS (termín pro podání společné žádosti je 15. Září 2022 EUROSTARS CALL, který je určený pro mezinárodní projekty z oblasti výzkumu a vývoje. Britské firmy a organizace účastnící se projektů souvisejících s výzkumem a vývojem mají nárok na financování z prostředků sítě Enterprise Europe Network a programů Globalstars, Eurostars and Clusters. Termín pro podání společné žádosti je 15. září 2022

Bližší informace o firmě najdete v tomto letáku

Polský výrobce obalů z vlnité lepenky hledá obchodní partnery z oblasti potravinářského průmyslu

Polská společnost, která od roku 2000 vyrábí široký sortiment krabiček z vlnité lepenky (od malých určených na jeden bonbon, až po velké krabice o rozměrech lidské postavy) a specializuje se na výrobky pro cukrárenství a potravinářský průmysl (obaly na dorty, dorty, pizzy) hledá stabilní partnery z České republiky pro dlouhodobou spolupráci.

Španělská společnost hledá průmyslového partnera pro spoluúčast na podání žádosti o podporu z otevřené výzvy Mind4Machines

Španělská společnost vyvinula novou technologii nazvanou Blockchain of thing, která kombinuje blockchain a technologii internetu věcí, přizpůsobuje se více blockchainům a vyhýbá se taktice blokování většiny současných implementací.

Podle blockchainové filozofie nezávislosti a samosprávy je toto řešení „nedůvěryhodné“: pouze klienti vlastní jejich podpisovou identitu, která jim dává plnou kontrolu a odpovědnost za záznamy, které zapisují do blockchainu.

Toto řešení také poskytuje různé úrovně filtrů soukromí, které chrání data kdykoli a sdílejí informace pouze se zainteresovanými stranami. Všechny tyto funkce jsou integrovány v modulárním plug&play řešení, které přináší sledovatelnost logistiky na všech úrovních, od průmyslové výroby až po distribuci, rovněž usnadňuje spolupráci a transparentnost mezi různými aktéry v dodavatelském řetězci, zaručuje autenticitu produktu nebo služby a minimalizuje náklady na nasazení.

Firma hledá průmyslového partnera, který by se s nimi mohl přihlásit do otevřené výzvy Mind4Machines a pomoci jim snížit finanční riziko, které zahrnuje integraci tohoto typu převratných technologií do jejich procesů.

Máte-li zájem o spolupráci s některou z výše uvedených firem, nebo chcete bližší informace, kontaktujte nás:
Hana Simonová, Jan Skipala een@khkmsk.cz,  724 613 918, 602 429 609