Nabídka partnerství XXX. Sněmu HK ČR

Hospodářská komora ČR (HK ČR) v letošním roce slaví své 25. výročí. Současně se také 16. května 2018 bude konat jubilejní XXX. Sněm v ostravském hotelu Clarion.

Tento nejvýznamnější reprezentant podnikatelské sféry, který sdružuje 15 000 členů organizovaných v 68 komorách v regionech a ve 110 oborových asociacích, Vám nabízí partnerství na XXX. sněmu HK ČR, který je nejvyšším orgánem HK ČR. Na akci jsou tradičně zváni významní státní představitelé, přítomni budou také nejvyšší zástupci předních českých firem. Přínosem partnerství je tedy nejen zviditelnění mezi těmito osobnostmi, ale i možnost osobního kontaktu s nejvyššími statutáry firem.

Bližší informace ke sněmu a podmínkám partnerství