Na výzkum a vývoj je v programu TREND připraveno 1,35 miliardy korun

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila desátou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND. Od 6. dubna mohou inovativní podniky žádat o podporu, v podprogramu 1 „Technologičtí lídři” je vyčleněno 1,35 miliardy korun.

„Podpora průmyslového výzkumu pomocí tohoto programu přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Jsem rád, že se nám na tuto prioritní oblast podařilo zajistit zdroje a věřím, že program pomůže perspektivním a inovativním firmám k dalšímu posunu směrem k ekonomice založené na znalostech,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Financování podpořených projektů se předpokládá z Národního plánu obnovy ČR, pokud bude schválena jeho nyní projednávaná změna. Pokud budou v rámci probíhajících úprav Národního plánu obnovy upřednostněny jiné aktuální potřeby, jsou na realizaci soutěže připraveny prostředky státního rozpočtu.

Na jeden projekt lze získat podporu až 25 milionů korun, přičemž dotace smí tvořit nejvýše 70 procent z nákladů všech účastníků projektu. Žádost o podporu mohou podat podniky všech velikostí, které působí na území Česka. Projekty lze podávat od 6. dubna do 24. května 2023. Výsledky soutěže budou oznámeny nejpozději do konce listopadu letošního roku. S vybranými projekty bude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory, realizace může začít už od ledna 2024.

„Ve vyhlašované soutěži uvítáme zejména projekty zaměřené na řešení klíčových výzev a všech tematických oblastí v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci, tedy RIS3 strategií. Speciálně budeme v hodnocení bonifikovat projekty zaměřené na tzv. RIS3 mise, tedy zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti ekonomiky a také posílení odolnosti společnosti proti bezpečnostním hrozbám,“ doplňuje vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

Podrobnosti a veškerá dokumentace jsou k dispozici na webových stránkách TA ČR https://www.tacr.cz/program/program-trend/.