Na lékařské fakultě vzniká odborná mezirezortní platforma, zaměří se na přenos vědeckých poznatků do praxe

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podepsala smlouvu o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Společenstvím průmyslových podniků. Na základě podepsané smlouvy vznikne odborná platforma, která se v budoucnu zaměří na přenos nově získaných poznatků, vědeckých výstupů a technologií lékařské fakulty do praxe.

Smlouvu o spolupráci podepsal děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar společně s předsedou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Janem Březinou, ředitelem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúzem Máchou a předsedou Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Janem Skipalou.

Podepsané subjekty se budou podílet na vytvoření společné odborné platformy Konsorcium pro přenos poznatků a technologií LF OU (dále jen „Konsorcium“).

Konsorcium bude spolupracovat s Centrem pro transfer a technologie Ostravské univerzity a poskytovat jednotlivým pracovištím a vědeckým odborným týmům naší lékařské fakulty informace týkající se možností přenosu vědeckých výstupů do praxe,“ uvedl děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar s tím, že konsorcium bude zároveň aktivně propojovat akademické oblasti s hospodářskou sférou včetně průmyslu. „Činností Konsorcia bude také posouzení možnosti komerčního využití výstupů z vědeckovýzkumné činnosti, u nichž je předpoklad aplikace do praxe,“ doplnil děkan ostravské lékařské fakulty.

Náplní spolupráce podle podepsané smlouvy bude rovněž propagace a prezentace lékařské fakulty vůči externím subjektům. „Podepsaná smlouva také umožní studentům fakulty možnost odborných stáží v rámci transferu biomedicinských technologií a poznatků do praxe,“ konstatoval Jan Skipala zastupující ve vztahu k lékařské fakultě všechny tři podepsané subjekty z hospodářské, průmyslové a rozvojové sféry. Hospodářská komora sdružuje 670 firem z našeho regionu, a to přináší značný potenciál pro vzájemnou spolupráci,“ doplnil ho předseda Hospodářské komory Moravskoslezského kraje Jan Březina.

„Lékařskou fakultu, znovuobnovení její akreditace v oboru všeobecného lékařství, její další profesionální rozvoj a zejména její odborně připravené absolventy pro výkon kvalitního provozu zdravotnických zařízení náš kraj nanejvýš naléhavě potřebuje. Naším společným prioritním zájmem je, aby její absolventi zůstali po studiu v našem regionu a profesně se uplatnili zejména na trhu práce našeho kraje,“ uzavřel ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz Mácha.

Zdroj: Lékařská fakulta Ostravské univerzity