Na celostátní XXX. sněm Hospodářské komory v Ostravě dorazí 250 představitelů firem

Jubilejní XXX. sněm Hospodářské komory ČR (HK ČR) se letos, kdy HK ČR slaví své 25. výročí, uskuteční v Ostravě. Do ostravského Clarion Congress Hotelu se ve středu 16. května 2018 na celostátní sněm sjede přes 250 delegátů z řad představitelů firem, profesních asociací a řemeslných cechů. Vystoupí před nimi mj. prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, zástupci kraje, města, poslanci i senátoři.

Politici vystoupí se svými projevy v dopoledním bloku,  během odpoledne v neveřejné části delegáti projednají další plánované kroky Hospodářské komory.

 

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora ČR je největším zástupcem podnikatelů, zastřešuje 15 tisíc členů z řad živnostníků, malých a středních podniků i pro zemi strategicky důležité velké firmy. Členové jsou organizováni v 62 regionálních a 112 oborových asociacích. Hospodářská komora je podnikatelům k dispozici v 73 městech po celé ČR. Hospodářská komora ČR je jediným zákonným zástupcem podnikatelů, ukotveným v zákoně č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, což ji zajišťuje výjimečné postavení při hájení zájmů podnikatelů jak na půdě Parlamentu ČR, tak i ministerstev a dalších úřadů státní správy. Navazuje na tradici obchodních komor z roku 1850, v živnostenské části se hlásí k historickému odkazu středověkých cechů, jejichž kořeny sahají až do období vlády Karla IV.