Moravskoslezský kraj ve spolupráci s KHK MSK pomohou podnikatelům v nouzi

Kromě zajišťování ochranných zdravotnických a hygienických pomůcek se Moravskoslezský kraj stará o to, jak pomoci podnikatelům, kteří se ocitli nebo ještě ocitnou ve finanční tísni v souvislosti s pandemií koronaviru.

Rozpočet kraje není schopen vyřešit tíživou situaci podnikatelů bez zapojení evropských a národních zdrojů.  Aktuálně mapujeme dostupnou pomoc z Evropy i od státu a bavíme se s našimi partnery o nejlepší možné variantě pomoci, jak z krátkodobého, tak dlouhodobého hlediska,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Upřesnil, že v Moravskoslezském kraji je evidováno přes 255 tisíc podnikatelských subjektů, z toho 182 tisíc živnostníků.

„Více než polovina oslovených firem deklaruje problémy s poklesem tržeb a upozorňuje na zhoršení situace v dalších týdnech či měsících. Opatření zavedená kvůli ochraně obyvatelstva v souvislosti koronavirem se podle předběžných průzkumů nejvíce dotkne drobných podnikatelů, zejména v oblasti služeb, kde je zaměstnáno nejvíce lidí. Podpora by měla být směrována právě jim,“ řekl předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Jan Březina.

Evropská unie přislíbila České republice 25,5 miliardy na pomoc s následky koronaviru, další peníze alokovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v programu COVID. Kromě této finanční pomoci stát prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí připravuje pro podnikatele další kompenzační a liberační mechanismy.

Moravskoslezský kraj může hrát důležitou úlohu v pomoci podnikatelům, kromě zdrojů ze svého rozpočtu je schopný zajistit přerozdělování prostředků z evropské i národní úrovně. Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava může zacílit prostředky a pomoc na konkrétní problémy firem a zapojit také obce, které se mohou na pomoci podnikatelům na jejich území rovněž podílet.

„Osvědčila se nám zkušenost s modelem poskytování tzv. kotlíkových dotací, kde již dnes dochází ke sdružování prostředků z evropských fondů, státních zdrojů, krajských a obecních rozpočtů. Proto v rámci našich příprav uvažujeme o tom, že by ze startu mohla směřovat pomoc živnostníkům a malým podnikům obdobným způsobem. Nedílnou součástí krajské pomoci by také bylo poradentství pro firmy,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Upozornil, že důležité je zejména stanovit kritéria pro výběr podniků, které budou moci zajištěné zdroje za určitých podmínek čerpat. Při definování těchto parametrů a nastavení dlouhodobé podpory pro podniky bude kraj úzce spolupracovat jak s centrální úrovní, tak s partnery v kraji. První opatření by kraj mohl schválit na červnovém zastupitelstvu. Některé podpůrné aktivity včetně poradentství firmám spustí ještě dříve.

Důležité odkazy pro podnikatele: