Podporu start-upů v kraji posílí nový investiční akcelerátor

V úterý 25. 8. 2020 proběhlo v sídle coworkingového centra Impact Hub pracovní setkání zástupců Moravskoslezského kraje, Moravskoslezského investičního centra (MSIC), Krajské hospodářské komory MSK  a dalších regionálních stakeholedrů se zástupci frimy Soulmates Ventures a.s.
Hlavním tématem byla podpora nově vznikajících malých a středních firem s inovačním potenciálem, které sází na vysokou přidanou hodnotu.

Moravskoslezský region jakožto třetí nejlidnatější kraj v ČR s hospodářskými ukazateli, jako je relativně vysoká nezaměstnanost, vysoký podíl na republikovém HDP i nízký počet aktivních podniků, se stává perspektivním cílem pro investiční akcelerátory, jako je právě společnost Soulmates Ventures, která  letos hodlá investovat 80 mil. korun do podpory 10 vybraných začínajících podnikatelských projektů.

Na programu bylo kromě vyhodnocení hospodářskách ukazatelů v MS kraji také představení popory podnikání v regionu ze strany Kraje a společnosti MSIC i dlouhodobá tradice v oblasti vědy a výzkumu. Společnost Soulmates Ventures představila své vize do budoucna, ze kterých vyplývá, že s podporou nadějných start-upů počítají i v následujících letech.

České televize referovala o této události ve svém pořadu Události v regionech. Záznam reportáže můžete zhlédnout na tomto odkaze.

 

,