MoraviaLab vyvíjí a vyrábí vertikální hydroponické systémy pro pěstování zeleniny, bylin a microgreens

Nová členská firma MoraviaLab s.r.o. se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou automatizovaných vertikálních hydroponických systémů na pěstování microgreens, zeleniny a bylin.

Společnost v rozhovoru představila obchodní ředitelka firmy Natálie Šitavancová:

Můžete nám představit hlavní zaměření a cílový trh společnosti?

Věnujeme se vertikálnímu hydroponickému pěstování rostlin pod umělým osvětlením a naším cílem je přispět k nastavení lokální udržitelné produkce microgreens a zeleniny v našem regionu. Vyvíjíme a vyrábíme vertikální hydroponické systémy pro pěstování zeleniny, bylin a microgreens. Náš cílový trh je velmi široký. S měnícími se konzumními trendy obyvatel mohou být našimi zákazníky jak domácnosti, tak velkokapacitní haly, které se věnují pěstování bylin a čerstvé zeleniny.

Kdo je nejčastějším zákazníkem firmy MoraviaLab?

Během letošního roku jsme vyvinuli zcela nový výrobek. Jedná se o designový hydroponický systém na pěstování microgreens. Našimi hlavními zákazníky pro využití tohoto systému jsou firmy, instituce a úřady. Firmy mohou vypěstované microgreens využívat ve svých firemních stravovacích zařízeních, ale zaměstnanci nebo obchodní partneři si mohou také odnášet zdravé microgreens domů nebo si připravovat zdravé svačinky přímo v práci. Firma tak nejen zlepší kvalitu svého závodního stravování, ale nabídne svým zaměstnancům zcela nový a zajímavý benefit. A další přidanou hodnotou je design výrobku, který může povznést reprezentační prostory firem.

Jakými způsoby se firma podílí na inovacích a rozvoji ve svém odvětví?

Vertikální hydroponické pěstování je samo o sobě novým inovativním odvětvím, které je v České republice teprve v plenkách. Velmi důležitá je pro nás spolupráce na všech úrovních. Spolupracujeme s vysokými školami v kraji a zapojujeme se do výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovni. Velmi důležité je pro nás také propojování s ostatními firmami a institucemi, které nám mohou pomoci sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe. Jsme členy Mezinárodní asociace vertikálního pěstování, členy národního Bio East Hubu, členy IT Clusteru v Moravskoslezském kraji, jsme zapojeni do Celostátní sítě venkov. Úzce spolupracujeme se Zemědělským muzeem v Ostravě, místními institucemi a firmami.

Mohla byste nám popsat některé z vašich klíčových projektů nebo úspěchů, na které jste zvlášť hrdí?

Na konci května letošního roku jsme se zúčastnili European food biomass & bioeconomy summit v řecké Soluni, kde jsme k účasti byli vybráni jako jediná firma z České republiky. Měli jsme možnost představit své aktivity a vize před odbornými účastníky z celého světa. Na základě této akce se nám podařilo navázat zajímavá partnerství a získali jsme také mezinárodní podporu pro náš další rozvoj.

Velmi mě těší také postup do krajského finále v soutěži Firma roku, živnostník roku.

Za největší úspěch však považujeme uvedení na trh zcela nového inovativního výrobku na pěstování microgreens, který může pomoci nastavit lokální udržitelnou produkci zeleniny, pomoci životnímu prostředí a zajistit pravidelný přísun vitamínů velkému množství uživatelů.

Jaký je váš pohled na současné trendy a výzvy ve vašem odvětví?

Oblast vertikálního hydroponického pěstování se neustále vyvíjí a posouvá kupředu a v MoraviaLab věříme tomu, že se jedná o obor budoucnosti. Vzhledem k tomu, že světová populace roste bezprecedentním tempem, musí být potravinové systémy revidovány tak, aby poskytovaly adekvátní výživu a zároveň minimalizovaly dopady na životní prostředí. Také s ohledem na fakt, že se půdní zdroje pro zemědělství snižují, je důležitou otázkou výzva k udržitelnosti a nasycení zmíněné rychle rostoucí světové populace, která má podle Organizace pro výživu a zemědělství v roce 2050 dosáhnout přibližně 9,7 miliardy. Specifickým nutričním problémem, který vyžaduje pozornost, je podvýživa minerálů (např. Fe a Zn), která postihuje více než dvě třetiny populace. Vertikální hydroponické pěstování může pomoci tento problém řešit.

Jak se firma MoraviaLab snaží udržovat a rozvíjet své obchodní vztahy a zákaznickou základnu?

Zákazník je pro nás na prvním místě. Uvědomujeme si však, že se jedná o nový obor, něco pro většinu lidí neznámého. Pro uvedení vedení vertikálního hydroponického pěstování a lokální soběstačné produkce do praxe, je třeba důkladná osvěta a změna v nastaveném myšlení. Proto jsme založili neziskovou organizaci, která se věnuje školení, seminářům a osvětě. Spolupracujeme také se školami, s místními akčními skupinami, účastníme se různých přednášek a konferencí a snažíme se o osvětové aktivity.

Jaké strategie má firma MoraviaLab pro růst a expanzi do budoucna? A jaké jsou vaše vize a dlouhodobé cíle?

Naše podnikatelské plány jsou značně ambiciózní. Systém pro lokální vertikální hydroponické pěstování microgreens bychom chtěli postupně dostat mezi co nejvíce uživatelů na místním trhu. Ať už to jsou firmy, organizace, restaurace nebo místní drobní zemědělci. V rámci naší produktové řady také plánujeme vývoj a výrobu automatizovaného systému do domácností, které by se daly implementovat přímo do kuchyňských linek. V příštím roce také plánujeme expanzi na zahraniční trhy a účast na zahraničních veletrzích. Chceme se naplno zapojit do spolupráce se školami všech stupňů. Vybavení učeben, osvětové aktivity, ukázky využití microgreens.
Velmi důležité je pro nás také zapojování do výzkumných a vývojových aktivit. Aktivně vyhledáváme zajímavá témata a výzvy, které by mezioborovou a mezinárodní spoluprací mohly posunout naše podnikání a znalosti kupředu.

Jak se firma vyrovnává s výzvami spojenými s konkurencí a rychlým tempem změn ve vašem odvětví? Obsahuje způsob vývoje pěstebních systémů nějaké know-how, které vás odlišuje od ostatních?

Dle provedené analýzy konkurence na trhu v ČR a v zahraničí můžeme konstatovat, že náš výrobek je na trhu ojedinělý. Nabízíme automatizovaný produkt, který umožňuje lokálně pěstovat microgreens, které díky způsobu pěstování a sklizně neztrácejí svou výživovou hodnotu a uchovávají si po relativně dlouhou dobu čerstvost. Microgreens jsou pěstovány na bio podložce z přírodních materiálů a před konzumací jsou stříhány přímo ke spotřebě. Při pěstování není využíváno herbicidů a pesticidů. Microgreens si berou svou výživu pouze z vody. Dle provedených studií vyplývá, že během 24 hodin po ustřižení ztrácejí microgreens velké množství vitamínů a minerálů (např. dochází ke ztrátě až 90 % vitamínu C). Dbáme také na eliminaci množství odpadů. Zajišťujeme proto zpětný odběr využitých pěstebních podložek, které jsou následně využívány na slepičích farmách jako krmivo a poté jsou využity v kompostu.
Vyvinutý systém obsahuje řadu inovativní prvků, jejichž využitím se odlišujeme od konkurence (prvky automatizace, samozavlažování, oběh vody). Systém také kopíruje principy univerzálního designu a je tak využitelný pro jednoduché pěstování pro široké spektrum uživatelů.

Jaké jsou vaše názory na udržitelnost a společenskou odpovědnost firmy (CSR)?

Již popis jednoho z cílů naší společnosti, snaha o nastavení lokální komunitní udržitelné produkce potravin, v sobě nese odpověď. Snažíme se o to, abychom byli vnímáni jako společnost, která se snaží o lokální změnu. Našim cílem je, aby lokální vertikální pěstování microgreens a zeleniny bylo umožněno co největšímu počtu lidí, aby se komunita zapojovala. Indoor vertikální pěstování v městských podmínkách může zajistit přístup k čerstvé zelenině každý den v roce bez zbytečných transportních přesunů, záběru orné půdy a velkých finančních nároků.

Při vyvíjení našich produktů velmi dbáme na to, aby dopad na životní prostřední byl co nejmenší. Je to jeden z hlavních cílů naší společnosti. Microgreens ke svému růstu využívají pouze vodu, není nutné používat žádné herbicidy nebo pesticidy. Zajišťujeme zpětný odběr pěstebních rohoží, které jsou dále využívány jako krmivo ve slepičárnách a ukládány do biodpadu. Naši zákazníci jsou nabádáni k tomu, aby si „kostičky“ microgreens odnášeli ve svých vlastních nádobách, které jsou určený k opětovnému užití. Na propagačních akcích využíváme obalů, které jsou určeny k recyklaci v bio odpadu.
Samotný systém umožňuje až 90% úsporu vody oproti klasickému pěstování na záhoně. Pro růst využíváme úsporná světla se speciální spektrem záření, systémy se dají napojit na alternativní zdroje energie a do budoucna chceme také řešit cirkulaci vody v systému.

Kontakt: www.moravialab.cz