Ministerstvo financí vyhovělo požadavku Hospodářské komory: Lhůta pro vrácení DPH se na 45 dní neprodlouží

Podle původního návrhu novely daňového řádu z dílny Ministerstva financí stát hodlal firmám prodloužit lhůtu na vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty z 30 na 45 dní. Hospodářská komora kritizovala, aby si stát na úkor podnikatelů vylepšoval své cash flow, a dostával je tak do ekonomických potíží. Resort financí po nedávném parlamentním neúspěchu svého návrhu teď od takového záměru ustoupil. Vláda projednala novelu, která nejenže nezavádí delší lhůtu čekání na vratku uhrazené DPH, ale vyhověla i dalším požadavkům Hospodářské komory.

Hospodářská komora oceňovala snahu o digitalizaci zvyšující komfort podnikatelů i dlouho očekávané zálohování vratek DPH. Na druhé straně vždy upozorňovala, že prodloužení lhůt pro vrácení DPH může vést k problémům řady podniků, např. stavebních firem nebo exportérů, kteří běžně a zcela podle zákona generují vysoké odpočty. „U mnoha firem by prodloužení lhůty pro vrácení DPH znamenalo krátkodobý výpadek v cash flow až v řádech desítek milionů korun a následné ekonomické problémy,“ upozornil ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Hospodářská komora v průběhu celého legislativního procesu proto usilovala o odstranění této dílčí změny z novely daňového řádu, měla ale výhrady i k dalším změnám. Původní návrh totiž zcela smazával kompenzaci podnikatelům za chybné postupy státu při doměřování a vyměřování daně, za které by byl ale plně odpovědný.

„Kladně hodnotím návrat k toleranci v podobě určitého počtu dní, kdy nebude úročena pozdní úhrada daně, i dvojnásobné zvýšení úroku z nesprávně stanovené daně, která je finančním úřadem exekuována.  Podnikatelé nemohou neoceňovat ta ustanovení daňového řádu, která finanční správu odradí od případného šikanózního jednání,“ dodal Minčič.

Hospodářská komora rovněž kvituje, že návrh v reakci na loňský nález Ústavního soudu rovněž definitivně ruší praxi povinných daňových tiskopisů neformálně určovaných a průběžně měněných Ministerstvem financí.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení
Hospodářská komora České republiky