Mimořádná opatření proti šíření onemocnění COVID-19 zavádí opět testy zaměstnanců

Všem zaměstnavatelům na území České republiky Ministerstvo zdravotnictví od dnešního dne (22. 11. 2021) nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které:

  1. jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
  2. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  3. podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  4. podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

Kompletní znění mimořádných opatření proti šíření onemocnění COVID-19, která byla projednána na mimořádném jednání vlády, najdete zde:

  • mimořádné opatření, které se dotýká především provozu obchodů a služeb s nabytím účinnosti od 22. listopadu 2021: ZDE
  • mimořádné opatření vztahující se k testování zaměstnanců (se splněním povinnosti nejpozději do 29. listopadu 2021: ZDE

Další užitečné informace můžete sledovat na webu Hospodářské komory České republiky