Město Ostrava připravuje podporu místním drobným podnikatelům

Prodloužení splatnosti nájmu, odpuštění nájmu, rychlá finanční výpomoc do 20 tisíc nebo dotační program do 100 tisíc korun. To jsou možnosti finanční výpomoci, které nyní Ostrava připravuje pro drobné podnikatele, jimž byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli výskytu COVID-19 znemožněna jejich obchodní činnost.

Bližší informace a podmínky programů naleznete na webu: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostrava-pripravuje-podporu-mistnim-drobnym-podnikatelum