Memorandum o vzájemné spolupráci s Polskem

V Horní Suché 10. 10. 2019 slavnostně podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci mezi hospodářskými komorami, klastrem, městy a obcemi Moravskoslezského kraje a komorami, cechy, městy a obcemi Subregionu Zachodniego Polské republiky.

Celkem memorandum stvrdilo svým podpisem 22 subjektů. Za Moravskoslezský kraj Okresní hospodářské komory Karviná, Opava, Bruntál a Krajská hospodářská komora, dále pak Havířovsko-karvinský kovoklastr, z. s. Z měst a obcí se zúčastnilo podpisu Statutární město Karviná a Statutární město Opava, města Krnov, Bruntál a obec Horní Suchá. Za Subregion Zachodni memorandum podepsali hospodářské komory Wodzisław Śląski, Racibórz, Żory, dále Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z Wodzisławi, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu, města Wodzisław Śląski, Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski, města Racibórz, Rybnik, Żory, obce Godów a Gorzyce.

Memorandum, jeho obsah a hlavní cíle jsou v současné době realizovány prostřednictvím řídícího výboru a tří pracovních skupin, které jsou zaměřeny na níže uvedené oblasti:

  • Pracovní skupina pro řešení ekonomicko – podnikatelské spolupráci
  • Pracovní skupina pro řešení problematiky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro řešení problematiky úbytku a stárnutí obyvatelstva

Schválením a podepsáním memoranda vyvrcholila úvodní etapa zahájené česko-polské přeshraniční spolupráce v podmínkách obou regionů, kterému předcházelo bez mála rok příprav a jednání. “Celou aktivitu iniciovala Okresní hospodářská komora Karviná v úzké spolupráci s hospodářskou komorou ve Wodzisławi a ostatními hospodářskými komorami, klastrem a cechy Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego,” uvedl předseda představenstva Okresní hospodářská komora Karviná Ivo Barteček a poznamenal, že tato aktivita se řadí mezi nejvýznamnější v novodobé historii OHK Karviná.