Malé a střední firmy ještě stále mohou žádat o tzv. kreativní vouchery na měkké inovace

Ministerstvo kultury zacílilo na menší firmy (MSP) s podporou formou tzv. kreativních voucherů na měkké inovace. Jedná se o formu finanční podpory pro MSP s vlastním výrobkem/službou na využití služeb kreativců, jde tedy o nepřímou podporu skrze malé zakázky. Dosavadní praxe ukazuje, že MSP mají omezený přístup ke kapitálu, poskytovatelům znalostí a inovací. Fungují jako katalyzátor B2B (business to business) spolupráce. Využití služeb kreativců zvyšuje přidanou hodnotu produktů a služeb nebo přináší pozitivní dopady na podnikání týkající se např. oslovení nového segmentu klientů. Zásadním aspektem realizace kreativních řešení produktů nebo služeb podniků je generování nárůstu poptávky i nad rámec podpory.

Dotační výzva Kreativních voucherů pro rok 2023 je financována z Národního plánu obnovy (NPO). Firma bude moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace nebo-li kreativní řešení jejich produktu nebo služby. Kreativci, se kterými bude možné navázat spolupráci v rámci čerpání voucheru, budou muset být registrovaní v Celostátní galerii kreativců.

Kreativní vouchery patří v rámci

Cíl podpory 

Cílem dotačního nástroje Kreativních voucherů na národní úrovni je pomoci malým a středním podnikům s adaptací na změny a nutností tzv. dvojí tranzice (20 % digitální a 37 % zelené). Druhotně se jedná o začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a jejich zohlednění jako motoru inovací a růstu. Výhodou je také jejich multiplikační efekt, tj. pokračování spolupráce, zakázky nad rámec voucheru, který zvyšuje dopad na ekonomiku.

Výzva Kreativní vouchery byla zveřejněna v dubnu letošního roku. Termín zahájení příjmu žádostí byl 12. 6. 2023. 

Celostátní galerie kreativců je dostupná na adrese: https://vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu

Text výzvy je dostupný zde 

Zdroj: Ministerstvo kultury

Zajímá Vás toto téma? Přihlaste se webinář s názvem Kreativní vouchery až do 200 000 Kč na vaše video., který se koná 7. 11. 2023 od 10:00. Podrobnosti najdete zde: https://www.khkmsk.cz/kalendar-akci/webinar-na-tema-kreativni-voucher-az-do-200-000-kc-na-vase-video/