Lukrativní nabídka pro malé a střední firmy hledající obchodní partnery v Německu

Centrum OSKARSHAUSEN nabízí firmám zabývajícím se řemeslnou výrobou, či výrobou zajímavých produktů v oblasti potravinářství, sklářství, bižuterie, keramiky, textilií a podobného zboží vyjímečnou obchodní příležitost. 

 Dne 30. 1. 2020 se v prostorách OSKARSHAUSEN v Drážďanech uskuteční burza potenciálních obchodních partnerů z ČR, která bude pro české subjekty vhodnou příležitostí k osobní prohlídce místa a projednání konkrétních modalit případného businessu.

Zástupci centra Oskarshausen v Drážďanech by rádi navázali obchodní spolupráci ve formě dodávek zboží, případně také v zajištění pravidelných rukodělných dílen pro návštěvníky centra.

OSKARSHAUSEN cílí na české firmy / živnostníky, kteří mohou kontinuálně dodávat:

A) zboží:
–              potraviny trvanlivějšího charakteru
–              výrobky sklářské, keramické, bižuterii apod.
–              rozličné dárkové předměty

B)  Vítáni jsou rovněž čeští řemeslníci, kteří by byli schopni v pravidelných termínech osobně představit návštěvníkům své řemeslo a případně vést (možno za asistence tlumočníka) dílny rozmanitého rukodělného charakteru.

C)  OSKARSHAUSEN také hledá provozovatele menší pekárny / kavárny, který by na denní bázi a přímo na místě připravovala občerstvení, zejména pekařské výrobky, pro návštěvníky.

Setkání 30. 1. 2020 se zúčastní rovněž zástupci Generálního konzulátu ČR v Drážďanech a představitelé Průmyslové a obchodní komory Drážďany (IHK Dresden).

Bližší informace naleznete níže v přiložených dokumentech.

Chcete-li se akce zúčastnit, případně máte-li jakékoliv dotazy, týkající se této akce, můžete nás kontaktovat na těchto kontaktech: Hana Simonová, Jan Skipala: een@khkmsk.cz, 597 479 330, 724 613 918, 602 429 609, 732 945 012.

Specifikace poptávky             Pozvánka