Letní dotační příležitosti pro firmy

Přinášíme seznam pěti nejzajímavějších dotačních výzev pro podnikatele, které budou spuštěny v letních
měsících či stále běží.

Seznam obsahuje dotace na digitalizaci firmy, na energeticky úsporná opatření, na opětovné využití surovin, na úsporu vody v podnicích a na rekonstrukci a revitalizaci brownfieldů.

Letní dotační příležitosti pro firmy