Kybernetická konference přiblížila rizika v online prostředí

Téměř 80 zástupců společností z Moravskoslezského kraje se minulý týden zúčastnilo konference ke kybernetickému zabezpečení firem.

Konferenci uspořádala Krajská hospodářská komora MSK ve spolupráci s ostravskou firmou Foresight Cyber a s pražskou firmou Qualys.  Odborníci Marek Skalický, Jakub Šafařík a Vladimír Jirásek mluvili o základním rozpoznání kybernetických útoků, o konkrétních příkladech napadení, představili nástroje a strategie, které firmám v případě útoku pomohou chránit data a minimalizovat případné škody.

V rámci programu pak zástupce firmy Grantex představil možné dotační prostředky v této oblasti a nechyběla ani panelová diskuze se zástupci kybernetických společností Foresight Cyber a Qualys a zástupkyně Generali České pojišťovny, Kamilou Šoltysovou.
„Věříme, že informace, které během dne zazněly, pro firmy byly přínosné a že se jim podařilo v rámci networkingu potkat spoustu inspirativních lidí nejen z oblasti digitálního prostředí,“ zhodnotil ředitel KHK MSK Jan Skipala.