Kulatý stůl na téma dopravní infrastruktury MSK

Probíhající i chystané dopravní stavby Moravskoslezského kraje a plány v letecké i železniční dopravě představil 13. února 2020 na diskuzi u kulatého stolu náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Největší krajskou investicí je podle něj Severní spoj v Ostravě, spojující obvody Poruba a Martinov s dálnicí D1. Na stavbu za dvě miliardy korun by měl přispět i stát. „Pokud se tak stane, za deset až dvanáct let by mohl být Severní spoj hotový,“ uvedl náměstek Unucka.

V další části pak představil síť vysokorychlostní tratě, s jejíž stavbou by se mělo začít zhruba za pět let a díky níž se zkrátí cesta vlakem např. z Ostravy do Brna na 40 minut, navíc se uvolní kapacita současné trati.

V poslední části pak náměstek nastínil koncepci rozvoje letiště ve výhledu do roku 2030 s rozšířením nákladní dopravy a železniční trati, která na letiště vede. Doplnil, že od 31. března bude létat pravidelná linka do Varšavy, od září dokonce dvakrát denně.