Krnov hledá investora pro koupi bytových domů

Město Krnov prodává sedm bytových domů a navazujících pozemků v rezidenční zástavbě nedaleko nádraží. Investory hledá ve spolupráci s naší členskou firmou Frank Bold Advokáty, kteří městu pomáhali nastavit podmínky prodeje. Zájemci o nemovitosti se mohou zúčastnit tržní konzultace, která se uskuteční ve středu 6. 12. v budově městského úřadu.

Krnov se rozhodl do rukou budoucího investora svěřit blok třípodlažních bytových domů, které stojí na plně zasíťovaných pozemcích na celkové výměře 7 223m2 v ulicích Mánesova, Vrchlického a Alšova. V domech se nachází celkem 93 bytových jednotek, jejichž dispozice a počet se může upravit dle projektu investora. Minimální nabídková cena na odkup souboru bytových domů je 14 milionů Kč.

„Věříme, že společnými silami budujeme v Krnově kvalitní veřejný prostor a aby se nám to nadále dařilo, potřebovali bychom nalézt partnera z řad investorů, který se chopí rozvoje souboru bytových domů v zástavbě kousek od krnovského nádraží a vtiskne jim novou tvář,” říká k záměru prodeje místostarosta Krnova Miroslav Binar.

Investor, kterému město bytové domy prodá, se dle smlouvy zaváže k rekonstrukci domů, zřízení parkovacích stání a splnění požadavků na energetickou náročnost. Pro zájemce Krnov připravuje tržní konzultaci, která se uskuteční ve středu 6. 12. od 9:30 v Zasedací místnosti městského úřadu.

Nabídky ke koupi mohou zájemci směřovat na Ing. Marii Grošaftovou z Odboru investic a správy majetku, a to prostřednictvím e-mailu: mgrosaftova@mukrnov.cz, případně tel: +420 734 878 488.

Podrobné informace, včetně technických specifikací jsou vyvěšeny na úřední desce města.