Krizová opatření k cestování cizinců v době nouzového stavu

Pro všechny osoby vstupující na území ČR platí veškerá platná mimořádná a krizová opatření přijatá Vládou ČR v souvislosti s epidemií COVID-19: Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 27. 4. 2020 po dobu trvání nouzového stavu)

Vláda také pro řešení vzniklé mimořádné situace rozhodla o přijetí krizových opatření k cestování cizinců: Vyjimky_a_pravidla_pro_vstup_do_CR_vcetne_karantennich_opatreni