Krajská rodinná politika – aktivity pro zaměstnavatele

Na podporu rodinné politiky Moravskoslezského kraje vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí přehledový leták pro zaměstnavatele, který shrnuje aktivity podporující tuto sociální oblast.

Obsah vznikl s využitím know-how z online workshopů, na kterých se zaměstnavatelé, jako důležití aktéři rodinné politiky, spolupodíleli, a které se uskutečnily za jednotlivé kraje ČR na podzim loňského roku. “Naleznete v něm mj. obecná doporučení a možnosti zavedení vybraných opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života a celou řadu zajímavých a důležitých informací a webových odkazů,” uvedla krajská poradkyně projektu Krajská rodinná politika Moravskoslezského kraje Karolína Vránová.

Krajská rodinná politika – LETÁK