Krajská hospodářská komora MSK uvítala Velvyslance Indie v České republice na setkání se zástupci podnikatelů

Ve čtvrtek 21. 4. 2023 navštívil Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje Velvyslanec Indie v ČR pan Hemant Harishchandra Kotalwar, který se zde setkal se zástupci firem podnikajících v oblasti strojírenství, kovoprůmyslu a příbuzných oborů.

Pan velvyslanec představil všem přítomným možnosti podpory českých podniků při jejich obchodních aktivitách s indickými partnery. Poté mu byly představeny zastoupené podniky a nastíněny problémy, které by při zahraničních aktivitách v tomto teritoriu podnikatelé potřebovali vyřešit. Pan Kotalwar nastínil možná řešení, poté následovaly individuální konzultace. Na závěr setkání byli přítomní pozváni ke společnému obědu, který umožnil neformální networking. Představitelé zapojených firem uvítali tuto jedinečnou příležitost prokonzultovat konkrétní případy a  ocenili možnost získat cenné kontakty do budoucna.