Krajská hospodářská komora MSK firmám domlouvala spolupráci v Srbsku

Zástupci Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) vyjeli ve dnech 2. – 4. října 2019 na mezinárodní veletrh cestovního ruchu a ekologie LORIST do srbského města Novi Sad. Ve výstavním stánku veletrhu, na kterém se představilo 450 vystavovatelů z 20 zemí a navštívilo jej přes 30 000 návštěvníků, KHK MSK prezentovala Moravskoslezský kraj a desítku místních firem, které by rády navázaly spolupráci se srbskými partnery.

Veletrhu se KHK MSK zúčastnila na pozvání Hospodářské a průmyslové komory Vojvodina, se kterou 17. října 2018 v Ostravě uzavřela memorandum o vzájemné spolupráci. Toto memorandum obě strany podepsaly během Podnikatelské mise srbských firem do České republiky, kdy příležitosti navázat obchodní vztahy využilo celkem 24 českých a 17 srbských zástupců institucí a společností. Této akci předcházela mise v Srbsku v únoru 2018, která byla určena firmám podnikajícím v oblasti kovoprůmyslu, kovoobrábění, strojírenství, hutnictví a IT. Navázat obchodní partnerství během předem domluvených B2B jednání měli možnost s téměř stovkou srbských firem.

Připravovanou akcí v rámci této spolupráce je reciproční návštěva srbských zástupců firem a institucí na jaře 2020 v Ostravě.