Krajská exportní konference pro MSK představila možnosti komplexní podpory exportujícím firmám v regionu

V úterý 23. listopadu proběhla v hotelu Imperial hotel Ostrava Krajská exportní konference pro Moravskoslezský kraj. Akce navazuje na řadu exportních konferencí, které pořádá v jednotlivých krajích Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a dalším partnery.

Za Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje jakožto hlavního regionálního spoluorganizátora akce přivítal všechny přítomné místopředseda představenstva Jan Skipala, který podtrhnul význam služeb pro podporu zahraničního obchodu, které KHK MSK poskytuje svým členům, ale i nečlenským firmám jak v rámci celních a certifikačních služeb nezbytných v právních vztazích souvisejících s exportem, tak zapojením Krajského exportního specialisty či podpoře poskytované v rámci partnerství v síti Enterprise Europe Network.

Viceprezident HK ČR Radek Jakubský vyzdvihl spolupráci s krajskou hospodářskou komorou v oblasti služeb podnikatelům v regionu a zmínil důležitost zapojení hospodářských komor do podpory zahraničního obchodu z celostátního i regionálního hlediska.

Ředitelka KHK MSK Natálie Šitavancová představila možnosti využití služeb Krajského exportního specialisty. Zajímavé možnosti exportujícím firmám v regionu přináší i programy podpory a projekty ekonomické diplomacie, o kterých hovořil zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy MZV ČR Tomáš Píša. V úzké spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí jsou také organizovány zahraniční mise realizované v rámci projektu Enterprise Europe Network, o kterých hovořil Jan Skipala.

Účastníky zaujaly i nástroje exportního financování, které nabízí Česká exportní banka, podmínky pojištění exportu a nástroje na zajištění exportní transakce přestavené Janem Dubcem, ředitelem Odboru akvizic a pojištění Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Neméně důležitá při exportu je i ochrana duševního vlastnictví, nástrahy číhající na exportéry v této oblasti popsal na konkrétních případech Michal Jordán, jednatel a patentový zástupce PatentEnter s.r.o.

Celým programem prováděl ředitel Zahraničního odboru HK ČR Jiří Hansl, který zaujal účastníky také při svém vstupu zaměřeném na význam prezentačních dovedností pro exportéry.